Novinky

Fotografie a videa ze ŠVP
26.06.2017

Fotografie ze ŠVP najdete v sekci akce červen na těchto stránkách a videa ze ŠVP na kanálu youtube ZŠ a MŠ Dlouhý Most.

Informace k závěru školního roku
25.06.2017

Pondělí 26.6., úterý 27. 6. – výuka podle rozvrhu

Od úterý 27. 6. do čtvrtka 29. 6. končí vyučování všem žákům v 11. 40 hodin!

středa 28.6.
Zdravá pětka preventivní program

čtvrtek 29. 6.
Vybírání učebnic, úklid tříd, chodeb, příprava školy na prázdninový režim.


pátek 30.6.
Školní rok zakončíme slavnostním předáváním vysvědčení a rozloučením s žáky pátého ročníku v 8.00 hodin v sále obecního úřadu.
Ranní družina je v provozu od 6.30 hodin, p. vychovatelka v 7. 45 hod. přejde s žáky do sálu. Ostatní žáci se na sále shromáždí též v 7.45 hodin. Poté následuje slavnostní předání vysvědčení jednotlivých tříd a rozloučení s odcházejícími žáky. Rodiče jsou na akci vítáni. Předpokládaný čas ukončení je v 9. 00 hodin. Oběd je ve škole vydáván v pravidelnou dobu, tj. 11.40 hodin, odpolední družina funguje do 12.30 hodin.

Návrat ze školy v přírodě
21.06.2017

Návrat děti ze školy v přírodě očekávejte v pátek okolo 11 hodin.

Škola v přírodě se blíží
12.06.2017

Připomínáme rodičům, že do 12. června měly být odevzdány formuláře k ŠVP (bezinfekčnost až v den odjezdu) a doplacena platba.
V neděli 18. 6. si lze v předstihu přinést zavazadla do školy v době od 17.00 - 19. 00 hodin.
Odjezd od školy je v pondělí 19. 6. v 9.00 hodin ráno.

Výsledky zápisu do mateřské školy pro šk. rok 2017/18
25.05.2017

Seznam přijatých dětí do mateřské školy od 1. 9. 2017 ve školním roce 2017/2018

Registrační číslo:
12
51
46
44
34
42
39
29
28
1
27
13
35
16
22
40
45
V Dlouhém Mostě 25. 5. 2017

Mgr. Iva Poršová
ředitelka školy

Dětský den - 31. 5.
24.05.2017

Ve středu 31. 5. žáci 2. a 3. ročníku nemají plavecký výcvik. Všem žákům končí vyučování v 11. 40 hodin. Dramatický kroužek se proto přesouvá na 12. 00 hodin a končit bude ve 13. 00 hodin.

Dlouhomostecké divadelní hrátky 2017 - odkaz
18.05.2017

Odkaz na zprávy rtm (7.02) zde: https://www.youtube.com/watch?v=-aLJQJyTR3M

Plavecký výcvik - středa 17. 5.
08.05.2017

Ve středu 17. 5. je žákům 2. a 3. ročníku z organizačních důvodů zrušen plavecký výcvik.

Výsledky správního řízení o přijetí žáků do 1. ročníku šk. roku 2017-18
24.04.2017

Do prvního ročníku šk. roku 2017/2018 bylo přijato 17 budoucích žáků pod těmito registračními čísly:

1
50
10
28
45
14
49
33
3
5
31
34
46
11
29
16
25

Mgr. Iva Poršová
ředitelka školy V Dlouhém Mostě dne 24. 4. 2017

Dramatický kroužek - středa 26. 4.
23.04.2017

Ve středu 26. 4. je kroužek prodloužen do 14. 30 hodin.