Novinky

Dramatický kroužek 30.11.
27.11.2016

Ve středu 30. 11. končí dramatický kroužek ve 14. 30 hodin na sále.

Vánoční besídka základní školy
16.11.2016

Vánoční besídka žáků základní školy se koná ve středu 21. 12. v 16. 00 hodin na sále obecního úřadu.

Vánoční besídka - mateřská škola
16.11.2016

Vánoční besídka v mateřské škole se koná dne 20. 12. od 16. 00 v budově mateřské školy.

Vánoční jarmark
16.11.2016

I v letošním roce zveme všechny rodiče i širokou veřejnost na Vánoční jarmark. Jarmark se koná ve dnech 13. 12. a 14. 12. vždy od 15. 00 hodin do 18. 00 hodin. Těšíme se na setkání!

2. 12. Projektový den - Čertovská hostina
16.11.2016

V pátek 2. 12. se škola promění v jednu obrovskou čertovskou kuchyň. Děti čeká nejedno čertovské překvapení. ..
Všem žákům končí vyučování v 11. 40 hodin, učení nepotřebují.

První neděle adventní 27. 11. 2016
16.11.2016

Obec, Římskokatolická farnost, o. s. MOST 2012, SDH a naše škola srdečně zvou na 27. 11. 2016 od 16. 30 hodin do kostela sv. Vavřince v Dlouhém Mostě, kde bude zapálena první svíce na adventním věnci a naše děti spolu se sborem Laurentius akci doprovodí svým zpěvem. Od kostela se vydá průvod na náves, kde bude slavnostně rozsvícen vánoční stromeček, ke kterému přijde i čert s Mikulášem.

Jarmarkové tvoření v ZŠ
31.10.2016

Srdečně zveme na úterý 22. 11. od 16. 00 hodin na jarmarkové tvoření. Rádi bychom opět požádali ochotné maminky, aby nám pomohly při tvoření výrobků na chystaný vánoční jarmark. Předem děkujeme a těšíme se na společně strávené chvilky ve školní jídelně.

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna - 18. 11. 2016
31.10.2016

Oznamuji, že v souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) vyhlašuji na pátek 18. 11. 2016 ředitelské volno z provozních důvodů.
Mgr. Iva Poršová
ředitelka školy

Třídní schůzky
31.10.2016

V úterý 15. 11. od 16.00 hodin se konají třídní schůzky. Těšíme se na setkání.

Lidická hrušeň
23.10.2016

Naše škola ve spolupráci s Obcí Dlouhý Most a Občanským sdružením Lidice se zúčastní akce Lidická hrušeň. V úterý 1. 11. 2016 od 13. 00 hodin se koná beseda s žáky naší školy a s obyvateli obce. Následně ve 14. 00 hodin proběhne výsadba štěpu z Lidické hrušně u místní knihovny.
Plakát zde