Novinky

5. společenský ples
05.01.2017

Naše ZŠ a MŠ a z. s. Most 2012 si vás dovolují pozvat na pátý společenský ples, který se uskuteční v sobotu 28. 1. 2017 od 20. 00 hod. na sále restaurace U Loterie. K tanci a poslechu zahraje Retro Five. Cena vstupenky je 150,- Kč a zakoupit si ji můžete ve škole. Za sponzorské dary do tomboly předem děkujeme.

Plavecký výcvik
04.01.2017

V druhém pololetí budou žáci 2. a 3. ročníku absolvovat plavecký výcvik. Podrobnosti žáci získají ve škole.

9. 1. Projektový den - O žábách
04.01.2017

Zábavné vyučování v pondělí 9. ledna 2017 - CO O ŽÁBÁCH NEVÍTE, V PONDĚLÍ SE DOZVÍTE!
Žáci potřebují pouze penál. Konec vyučování - 1. a 2. ročník v 11. 40 hod.; 3., 4. a 5. ročník ve 12. 35 hod.

Výtvarný kroužek
08.12.2016

V pondělí 12.12.2016 nebude kroužek výtvarné výchovy z důvodu přípravy sálu na vánoční jarmark.

Dramatický kroužek 30.11.
27.11.2016

Ve středu 30. 11. končí dramatický kroužek ve 14. 30 hodin na sále.

Vánoční besídka základní školy
16.11.2016

Vánoční besídka žáků základní školy se koná ve středu 21. 12. v 16. 00 hodin na sále obecního úřadu.

Vánoční besídka - mateřská škola
16.11.2016

Vánoční besídka v mateřské škole se koná dne 20. 12. od 16. 00 v budově mateřské školy.

Vánoční jarmark
16.11.2016

I v letošním roce zveme všechny rodiče i širokou veřejnost na Vánoční jarmark. Jarmark se koná ve dnech 13. 12. a 14. 12. vždy od 15. 00 hodin do 18. 00 hodin. Těšíme se na setkání!

2. 12. Projektový den - Čertovská hostina
16.11.2016

V pátek 2. 12. se škola promění v jednu obrovskou čertovskou kuchyň. Děti čeká nejedno čertovské překvapení. ..
Všem žákům končí vyučování v 11. 40 hodin, učení nepotřebují.

První neděle adventní 27. 11. 2016
16.11.2016

Obec, Římskokatolická farnost, o. s. MOST 2012, SDH a naše škola srdečně zvou na 27. 11. 2016 od 16. 30 hodin do kostela sv. Vavřince v Dlouhém Mostě, kde bude zapálena první svíce na adventním věnci a naše děti spolu se sborem Laurentius akci doprovodí svým zpěvem. Od kostela se vydá průvod na náves, kde bude slavnostně rozsvícen vánoční stromeček, ke kterému přijde i čert s Mikulášem.