Aktuality

28.06.2016Změna provozu v MŠ!
Provoz mateřské školy v letních měsících musel být z technických důvodů o týden posunut. Mateřská škola bude v provozu od pondělí 29. 8. Omlouváme se za případné potíže.
28.06.2016Prosba o pomoc
Prosím o pomoc několik ochotných tatínků žáků školy, zda by nám pomohli s vystěhováním nábytku ze všech tříd a jídelny vzhledem k renovaci podlah. Jedná se o tento čtvrtek 30.6. od 16.30 hodin. Moc děkuji. Iva Poršová
24.06.2016Organizace závěrečného týdne školního roku 2015/2016
Pondělí 27.6.
Žáci se učí dle rozvrhu hodin, 2. a 4. ročník jde na výlet, 1. ročník plánuje též částečný pobyt venku.
Budou vybírány učebnice a peníze za fotografie.
Úterý 28.6.
V úterý jsou pro žáky připraveny dvě besedy. Budou se vybírat učebnice, uklízet třídy, chodby, rozdávat výkresy, apod. Vyučování končí pro všechny žáky v 11. 40 hodin.
středa 29.6.
Úklid tříd, volnější výuka. Vyučování končí pro všechny žáky v 11. 40 hodin.
čtvrtek 30.6.
Školní rok končí slavnostním předáváním vysvědčení a rozloučením s žáky pátého ročníku a odcházejících žáků v 8.00 hodin v sále obecního úřadu.
Ranní družina je v provozu od 6.30 hodin, p. vychovatelka v 7. 45 hod. přejde s žáky do sálu. Ostatní žáci se na sále shromáždí též v 7.45 hodin. Rodiče jsou na akci vítáni. Předpokládaný čas ukončení je v 9. 00 hodin. Oběd je vydáván v pravidelnou dobu, tj. 11.40 hodin, odpolední družina funguje do 12.30 hodin.
30.05.2016CELODENNÍ VÝLET MŠ
31.5.2016 Pojedou děti z MŠ na výlet do Šťastné země u Radvánovic. Odjezd od MŠ v 8.30, návrat okolo 14.30. Bližší informace u p. učitelek a na nástěnkách MŠ.
24.05.2016Dramatický kroužek
Dramatický kroužek zítra nebude. Poslední schůzka kroužku je ve středu 8. června, kdy děti zároveň od 15. 30 hodin mají vystoupení.
15.05.2016Přijetí dětí do mateřské školy od 1. 9. 2016
Seznam přijatých dětí do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Dlouhý Most, okres Liberec, příspěvková organizace,
od 1. 9. 2016 ve školním roce 2016/2017

Registrační číslo:
47
39
8
9
51
24
32
14

V Dlouhém Mostě dne 15. 5. 2016

Mgr. Iva Poršová
ředitelka školy
24.04.2016Divadelní představení
Dramatický kroužek Dráček co nejsrdečněji zve širokou veřejnost na představení Vodnická pohádka v neděli 8.5. od 17. 00 hodin v sále restaurace U Loterie.
plakát zde
20.04.2016Sportovní hry
V pondělí 25. 4. odpadá kroužek Sportovní hry.
21.03.2016Třídní schůzky v ZŠ
Vážení rodiče,
třídní schůzky se konají v úterý 19.4. od 16. 00 hodin v jednotlivých třídách.
17.03.2016Dramatický kroužek 23.3.
Ve středu 23.3. dramatický kroužek začíná ve 12.15 hod. a končí ve 13.15 hod.
Starší aktuality