Aktuality

24.08.2016Zahajovací schůzky šk. roku 2016-17
Zahajovací schůzka rodičů dětí v mateřské škole se koná ve středu 7. 9. 2016 od 17.00 hodin v mateřské škole.
Zahajovací schůzka rodičů žáků základní školy se koná ve čtvrtek 8. 9. 2016 od 16.00 hodin ve školní jídelně, následuje schůzka rodičů prvňáčků ve třídě.
24.08.2016Zahájení školního roku 2016/17
1. září – čtvrtek
V 8.00 hodin se koná slavnostní zahájení ve školní jídelně za účasti rodičů žáků prvního ročníku a zástupců obce.
Předpokládaný konec vyučování všech žáků je v 8.45 – 9.00 hodin. Žáci, kteří mají zájem o oběd, si ho přihlásí ihned ráno. Školní družina funguje od 6.30 do 12.30 hodin.


2. září – pátek
Vyučování začíná v 8.00 hodin, na vyučování se žáci připravují od 7.50 hodin ve svých třídách. Přinesou si ručník, vybavený penál, přezůvky, aktovku. Děti budou dostávat učebnice a sešity. Dostanou i žákovské knížky s novým rozvrhem hodin. Prosíme o vyplnění osobních údajů v žákovské knížce. Všem žákům končí vyučování v 11.40 hodin, první ročník končí v 10.45 hodin. Oběd se podává v 11.50 hodin. Družina je pro prvňáky zajištěna kromě rána i v době před obědem a již bude v provozu do 16.00 hodin.


Od 5. září – pondělí
Od pondělí se žáci již učí podle daného rozvrhu hodin. Žáci si postupně přinesou zabalené učebnice, obaly na sešity podle pokynů paní učitelky. Mohou si již nosit potřeby na výtvarnou výchovu a látkový sáček s podepsanými věcmi na tělesnou výchovu. Mají vyplněné žákovské knížky.
Přejeme hezký zbytek léta a těšíme se na spolupráci.
28.06.2016Změna provozu v MŠ!
Provoz mateřské školy v letních měsících musel být z technických důvodů o týden posunut. Mateřská škola bude v provozu od pondělí 29. 8. Omlouváme se za případné potíže.
28.06.2016Prosba o pomoc
Prosím o pomoc několik ochotných tatínků žáků školy, zda by nám pomohli s vystěhováním nábytku ze všech tříd a jídelny vzhledem k renovaci podlah. Jedná se o tento čtvrtek 30.6. od 16.30 hodin. Moc děkuji. Iva Poršová
24.06.2016Organizace závěrečného týdne školního roku 2015/2016
Pondělí 27.6.
Žáci se učí dle rozvrhu hodin, 2. a 4. ročník jde na výlet, 1. ročník plánuje též částečný pobyt venku.
Budou vybírány učebnice a peníze za fotografie.
Úterý 28.6.
V úterý jsou pro žáky připraveny dvě besedy. Budou se vybírat učebnice, uklízet třídy, chodby, rozdávat výkresy, apod. Vyučování končí pro všechny žáky v 11. 40 hodin.
středa 29.6.
Úklid tříd, volnější výuka. Vyučování končí pro všechny žáky v 11. 40 hodin.
čtvrtek 30.6.
Školní rok končí slavnostním předáváním vysvědčení a rozloučením s žáky pátého ročníku a odcházejících žáků v 8.00 hodin v sále obecního úřadu.
Ranní družina je v provozu od 6.30 hodin, p. vychovatelka v 7. 45 hod. přejde s žáky do sálu. Ostatní žáci se na sále shromáždí též v 7.45 hodin. Rodiče jsou na akci vítáni. Předpokládaný čas ukončení je v 9. 00 hodin. Oběd je vydáván v pravidelnou dobu, tj. 11.40 hodin, odpolední družina funguje do 12.30 hodin.
30.05.2016CELODENNÍ VÝLET MŠ
31.5.2016 Pojedou děti z MŠ na výlet do Šťastné země u Radvánovic. Odjezd od MŠ v 8.30, návrat okolo 14.30. Bližší informace u p. učitelek a na nástěnkách MŠ.
24.05.2016Dramatický kroužek
Dramatický kroužek zítra nebude. Poslední schůzka kroužku je ve středu 8. června, kdy děti zároveň od 15. 30 hodin mají vystoupení.
15.05.2016Přijetí dětí do mateřské školy od 1. 9. 2016
Seznam přijatých dětí do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Dlouhý Most, okres Liberec, příspěvková organizace,
od 1. 9. 2016 ve školním roce 2016/2017

Registrační číslo:
47
39
8
9
51
24
32
14

V Dlouhém Mostě dne 15. 5. 2016

Mgr. Iva Poršová
ředitelka školy
24.04.2016Divadelní představení
Dramatický kroužek Dráček co nejsrdečněji zve širokou veřejnost na představení Vodnická pohádka v neděli 8.5. od 17. 00 hodin v sále restaurace U Loterie.
plakát zde
20.04.2016Sportovní hry
V pondělí 25. 4. odpadá kroužek Sportovní hry.
Starší aktuality