ZŠ a MŠ
Dlouhý Most
ZŠ a MŠ Dlouhý Most

Připravujeme společné zakončení školního roku na 29. 6. 2021 pro všechny děti, žáky a rodiče.

Distanční výuka

Vážení rodiče,

vzhledem epidemiologické situaci se z nařízení vlády ČR naše MŠ od 1.3.2021 po dobu nejméně tří týdnů uzavírá. Z tohoto důvodu přechází třída Ferdů na povinnou distanční výuku. Pro naše předškolní děti to znamená, že na facebooku budou průběžně sledovat témata, krerá jim budeme po tuto dobu připravovat. A pracovat na jejich splnění. Tato témata budou souběžně umístěna i na našich internetových stránkách MŠ.

Pro děti, které nemají možnost připojení na fc. jsme vyhotovily materiály, které jim budou předány před budovou MŠ od 15.00 - 17.00 hodin.

Upozorňujeme, že povinnost vypracovat zadané úkoly je závazná a bude též námi sledovaná. V případě, že by některé dítě po dobu distanční výuky onemocnělo, je povinností rodičů omluvit ho na stránkách naší MŠ.

 Věříme, že společně tuto těžkou dobu překonáme a přejeme vám i vašim dětem hodně sil. Vaše paní učitelky Mirka a Lída.