Novinky

Projektový den - "Jablíčko, jablíčko, dopřej nám zdravíčko"
14.10.2019

Projektový den je naplánován na čtvrtek 24. 10., kdy si užijeme krásné podzimní dopoledne plné pohybu, soutěží, tvoření a nebude chybět ani podzimní písnička.
Konec vyučování je pro všechny žáky stanoven na 11. 40 hodin.
Kroužek Notičky bude z tohoto důvodu posunut na 12. 00 hodin a končit bude ve 13. 00 hodin.

Sběrový týden
14.10.2019

vážení rodiče,
dovolujeme si připomenout termín sběrového týdne. Od 21. 10. do 25. 10. můžete do školy vozit svázaný a zvážený starý papír.

Vyhlášení ředitelského volna
16.09.2019

V souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji na čtvrtek 31. října 2019 a pátek 1. listopadu 2019 pro žáky školy ředitelské volno. Škola bude uzavřena včetně školní družiny a školní jídelny.
Mgr. Iva Poršová, ředitelka školy

Soutěž s panem Popelou
06.09.2019

Vážení rodiče,
i v tomto školním roce jsme se přihlásili do soutěže ve sběru starého papíru. Prosíme tedy, pokud máte doma nějaký starý a nepotřebný papír, přineste ho do školy svázaný a zvážený v termínu od 21. 10. do 25. 10. Děkujeme.

Co přinést v září 2019 do MŠ (-:
21.08.2019

Jedno velké balení papírových kapesníčků, oblečení pro pobyt venku - jiné než do MŠ, oblečení pro pobyt v MŠ, náhradní spodní prádlo, tričko, tepláky ( legíny ), ponožky to vše pro případ polití či znečištění, bačkory ( z bezpečnostních důvodů NE pantofle ani Crocsy ). Děti třídy Sluníček a Ferdů si přinesou sportovní obuv - kecky,cvičky...se světlou podrážkou pro pobyt - cvičení v tělocvičně.

Zahajovací schůzka v mateřské škole
21.08.2019

Zahajovací schůzka pro rodiče dětí z mateřské školy se koná ve středu 11. 9. 2019 od 17. 00 hodin.

Zahajovací schůzka v základní škole
21.08.2019

Zahajovací schůzka pro rodiče žáků školy se koná v úterý 10. 9. 2019 od 16. 00 hodin v jídelně školy.

Pomůcky a potřeby pro nadcházející školní rok
21.08.2019

Výtvarná výchova a pracovní činnosti:
Kufřík či krabice (pouze třetí ročník!, ostatní žáci mají na pomůcky ve třídách boxy), temperové barvy, vodové barvy, 2 štětce, hadřík, stará košile (tričko, zástěra), kelímek na vodu, igelit na lavici!, tužkové lepidlo

Tělesná výchova:
Do tělocvičny: cvičky nebo SÁLOVÁ obuv do tělocvičny, kraťasy nebo tepláky, tričko
Na ven: tepláková souprava, kšiltovka,
Prosíme vše řádně podepsané!!
(Děti mají na nový šk. rok nachystané látkové sáčky, není třeba kupovat)

Penál:
Pero (lepší je mít v zásobě jedno náhradní), tužky č. 2 – 2 ks, silná tužka trojhranná – 1 ks (pouze první ročník), tužka č. 3 – 1 ks, kružítko (od 2. pololetí ve 3. ročníku), pastelky – základních 6 barev, ořezávátko, guma, nůžky, tužkové lepidlo, pravítko či trojúhelník
Ostatní:
Obaly na sešity a žákovskou knížku, obaly na učebnice
Desky na písmenka – pouze první ročník

Sešity, učebnice, pracovní sešity, čtvrtky atd. pořizujeme pro žáky hromadně, není třeba nic kupovat. Další pomůcky mohou být upřesněny jednotlivými vyučujícími.

Organizace začátku školního roku 2019-20
21.08.2019

2. září – pondělí
V 8.00 hodin se koná slavnostní zahájení všech žáků ve školní jídelně.
Předpokládaný konec vyučování je v celé škole v 8.45 – 9.00 hodin. Žáci, kteří půjdou na oběd, si ho přihlásí ihned ráno. Školní družina funguje od 6.30 do 12.30 hodin.

3. září – úterý
Vyučování začíná v 8.00 hodin, na vyučování se žáci připravují od 7.50 hodin ve svých třídách. Přinesou si ručník, vybavený penál, přezůvky, aktovku. Žákům budou rozdány učebnice a sešity. Dostanou i žákovské knížky s novým rozvrhem hodin. Prosíme o vyplnění osobních údajů v žákovské knížce. Všem žákům končí vyučování v 11.40 hodin, první třída končí v 10.45 hodin. Oběd se podává v 11.45 hodin. Družina je pro prvňáčky zajištěna i v době před obědem a již bude v provozu do 16.00 hodin.

4. září středa – 6. září pátek
Od středy se žáci učí podle daného rozvrhu hodin. Žáci si postupně přinesou zabalené učebnice, obaly na sešity podle pokynů paní učitelky. Mohou si již nosit potřeby na výtvarnou výchovu a podepsané věci tělesnou výchovu. Mají vyplněné žákovské knížky.

Těším se na spolupráci a přeji všem žákům a rodičům příjemný a úspěšný školní rok.

Iva Poršová

Ukončení školního roku - provoz o prázdninách
05.07.2019

Přeji všem rodičům a dětem krásné léto a děkuji za spolupráci během celého školního roku. V případě potřeby jsme ve škole k dispozici od 19. srpna. V tuto dobu se také zde na stránkách objeví informace k počátku nového školního roku.
Iva Poršová