ZŠ a MŠ
Dlouhý Most
ZŠ a MŠ Dlouhý Most

Připravujeme společné zakončení školního roku na 29. 6. 2021 pro všechny děti, žáky a rodiče.

Režim dne

Režim dne je přizpůsoben podmínkám mateřské školy, respektuje dobu příchodu a odchodu dětí, jejich věkové zvláštnosti, potřeby, biorytmus a náročnost prováděných činností.

Nástup dětí

 • Děti jsou přijímány v době od 6.30 do 8 hodin, po dohodě s učitelkou mohou rodiče přivést dítě v domluveném čase.

Spontánní hry

 • probíhají po příchodu dětí, při pobytu venku a v odpoledních hodinách před odchodem domů (dle potřeb, věku a schopností dětí).

Činnosti řízené pedagogem

 • probíhají denně podle potřeb, věku a schopností dětí a vlastního zájmu se řízených činností zúčastnit.
Pohybové aktivity
 • probíhají v průběhu celého dne
 • 1 - 2x týdně řízené tělovýchovné činnosti zaměřené na cvičení na nářadí, na prvky sportovních her apod.
Pobyt venku
 • je organizován mezi 9.45 - 11.10 hodin dle věku, počasí a stavu ovzduší, při příznivém počasí i odpoledne.
 • v letních měsících je provoz přizpůsoben tak, aby činnosti byly přenášeny ven co nejvíce.
 • Pobyt venku může být zkrácen nebo zcela vynechán pouze při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách a při vzniku smogové situace.
Odpočinek
 • Vychází z individuálních potřeb dětí. Děti odpočívají při čtené nebo reprodukované pohádce, nemusejí spát, v postýlce mohou mít svoji oblíbenou hračku - plyšáka.
Stravování
 • Strava je připravována ve školní jídelně. Doba podávání stravy je neměnná. Vzhledem k rozložení tříd je oběd postupně vydáván v jednotlivých třídách.
  • Dopolední svačina: 8.30 - 9.00 hodin
  • Oběd: 11.15 - 11.45 hodin
  • Odpolední svačina: 14.00 - 14.30 hodin
 • Kuchařky jídlo vydávají, děti jsou vedeny k samostatnosti, starší děti se obsluhují samy se svačinou i polévkou, mladším pomáhají učitelky.
 • Časový odstup mezi jídly je do 3 hodin.
Pitný režim
 • Děti mají po celý den pití. Nápoje se obměňují (čaje ovocné, bylinné, pitná voda, šťávy, džusy)
Způsob nakládání s prádlem
 • lůžkoviny jsou měněny každých 21 dnů, nebo podle potřeby. Ručníky se obměňují každý týden, pyžama si děti berou domů vyprat jednou týdně vždy v pátek
 • Prádlo je práno ve vlastní prádelně a uloženo k tomu určených a větratelných skříních

Ozdravná opatření

 • pravidelně je sledováno vytápění a provádí se větrání místností. Přímé větrání – v době při pobytu dětí venku.
 • Každodenní zaměření na zdravotně tělovýchovnou činnost
 • Při výskytu mimořádných hygienických opatření (COVID 19) se MŠ řídí aktuálními pokyny hygienické stanice či MŠMT.

Mateřská škola

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Aktuální počasí

dnes, pondělí 21. 6. 2021
déšť 27 °C 17 °C
úterý 22. 6. déšť 24/17 °C