Novinky

Provoz školy od 30. listopadu 2020
24.11.2020

Žáci 1. – 5. ročníku se od pondělí 30. 11. 2020 vzdělávají PREZENČNĚ ve škole.

VSTUP DO BUDOVY ŠKOLY
Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. U vstupu použijí dezinfekci. Žáci 4. ročníku mají do odvolání šatnu v prostoru před tělocvičnou.

ZAČÁTEK VYUČOVÁNÍ
Jelikož není možné zajistit ranní družinu pro všechny přicházející žáky, choďte do školy, pokud možno, 10 – 15 minut před zahájením vyučování.

1. ročník – začíná vyučování v 7.55 hodin, do školy žáci přichází nejdéle v 7.45 hodin.
2. a 3. ročník – začíná v 8.05 hod.; do školy žáci přichází nejdéle v 7.50 hodin.
4. a 5. ročník – začíná v 8.10 hod.; do školy žáci přichází nejdéle v 7.55 hodin.
Omezení výuky ve všech třídách:
Výuka HV bez zpěvu.
Výuka TV bez sportovní činnosti a plaveckého výcviku.

KONEC VYUČOVÁNÍ
1. ročník – končí vyučování denně v 11.35 hod.; oběd se vydává v 11.40 hodin.
2. a 3. ročník – končí vyučování dle rozvrhu v 11.45 hod. nebo 12. 40 hodin; oběd se vydává v 11.55 hod. nebo ve 12.45 hod.
4. a 5. ročník – končí vyučování dle rozvrhu hodin ve 12.45 hod. nebo ve 14.10 hodin; oběd se vydává v 11.55 hodin nebo ve
12.55 hodin.
DRUŽINA
Ranní družina pro žáky 1., 2. a 3. ročníku začíná v 7. 00 hodin. Žáci jsou rozděleni do dvou oddělení.
Odpolední družina končí v 15. 00 hodin pro žáky 1. ročníku a v 16. 00 hodin pro žáky 2. a 3. ročníku. Žáci budou rozděleni do dvou oddělení.

Školní družina od 18. 11. 2020
12.11.2020

Ranní družina začíná v 7. 00 hodin. Odpolední družina končí standardně, tj. v 16. 00 hodin. Žáci budou rozděleni do dvou oddělení.

Provoz školy od 18. listopadu 2020
12.11.2020

Vážení rodiče,
vzhledem k vývoji epidemiologické situace se od 18. listopadu 2020 upravuje provoz základních škol.

Žáci 1. a 2. a 3. ročníku se od středy 18. 11. 2020 vzdělávají PREZENČNĚ ve škole.
Omezení výuky v 1. a 2. třídě:
Výuka HV bez zpěvu.
Výuka TV bez sportovní činnosti.

Žáci 4. a 5. ročníku se i nadále vzdělávají povinně distančně podle § 184a školského zákona.
Pro všechny žáky jsou nově umožněny individuální konzultace ve škole (učitel + žák + případně zákonný zástupce). Konzultace si vždy dohodnete přímo s daným vyučujícím.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po CELOU dobu pobytu ve škole.

Stravování:
Přímo v jídelně se mohou stravovat jen žáci, kteří mají prezenční výuku , tzn. 1., 2. a 3. ročník.

Mgr. Iva Poršová, ředitelka školy

Znovuotevření mateřské školy - 29.10.
21.10.2020

Mateřská škola se otevírá dne 29.10.
26.10. končí karanténa dětem, které mají negativní test na Covid 19. Dětem, které se testování neúčastnily, končí karanténa 30. 10.
V úterý 27.10. je v budově školy nahlášena odstávka el. proudu, proto z technických důvodů (topení, jídelna) otevíráme až ve čtvrtek 29. 10.

Informace pro rodiče všech dětí z MŠ – povinné předškolní vzdělávání a distanční výuka v MŠ
18.10.2020

Vážení rodiče.
Vzhledem k situaci, která netěší nikoho z nás, opět přistupujeme k formě distančního vzdělávání v naší mateřské škole.
Povinně by se ho měly účastnit hlavně děti v posledním ročníku předškolního vzdělávání ( děti ze třídy Ferdů). Jsme si vědomi, že i děti ze tříd Sluníček a Kuřátek by neměly být ochuzeny a proto jim poskytneme též nabídku vzdělávacích aktivit.
Informace o tématech PV a nabídka činností v jednotlivých třídách vám budou k dispozici na facebookových stránkách v uzavřené skupině Mateřská škola Dlouhý Most.
Pokud nejste jejím členem, požádejte o přidání do skupiny na svém fcb profilu- do vyhledávače vložíte celý název skupiny a to:Mateřská škola Dlouhý Most
Kdo nemá možnost internetu a nemá možnost připojení, budou materiály pro děti v posledním ročníku před zahájením povinné školní docházky nachystány k vyzvednutí v mateřské škole v den testování, tedy 21.10.2020.
Věříme, že se po karanténních opatřeních zase všichni vrátíme do našich tříd, ke kamarádům a paní učitelkám a že se nebudeme muset k těmto formám výuky opakovaně vracet.
Vaše učitelky z mateřské školy.

Sběr papíru -zrušení
16.10.2020

Vážení rodiče,
vzhledem k stávajícím opatřením rušíme sběrový týden (19. – 23.10.).
Náhradní termín bude nahlášen dle aktuální situace.

Děkujeme za pochopení

Karanténa v mateřské škole
16.10.2020

Od 16. 10. do 26. 10. je mateřská škola uzavřena z důvodu karantény.

Testování na Covid 19- informace pro zákonné zástupce dětí z mateřské školy
16.10.2020

Testování na Covid 19 u dětí z naší MŠ proběhne ve středu 21. 10. v 8. 30 hodin v areálu školy - ve venkovní třídě. S sebou kartičku pojišťovny a roušku.

Uzavření mateřské školy
15.10.2020

Od pátku 16.10. je uzavřena mateřská škola. O bližších informacích budeme informovat zítra. Děkujeme za pochopení.

Ošetřovné
14.10.2020

V příloze najdete vyjádření MPSV jak postupovat v případě požadavku na ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020.

Dokument Jak na ošetřovné od 14.10.