ZŠ a MŠ
Dlouhý Most
ZŠ a MŠ Dlouhý Most

Jarmark - neděle 27. 11. od 14:00 do 18:00 hodin v sále restaurace U Loterie. Těšíme se na setkání.

Zápis do mateřské školy

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PRO ROK 2022/2023

 

Vyhlášení zápisu

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2022 pěti let.

Průběh konání zápisu:

 1. Vydávání žádostí:

Žádost k přijetí je možné stáhnout zde na stránkách školy nebo vyzvednout osobně

ve zdejší mateřské škole. Žádost bude k dispozici od 19. dubna 2022 do 9. května 2022.

 1. Sběr vyplněných žádostí – zápis 10. května 2022

Způsoby podání žádosti:

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky (ID 29emcqt)

Datovou schránku si rodiče mohou zřídit zdarma. Více informací na https://chcidatovku.cz/.

 1. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce

na adresu: skola@zsdlouhymost.cz

 1. poštou na adresu:
  Základní škola a Mateřská škola Dlouhý Most, okres Liberec, p. o.
  Dlouhý Most 102, 463 12 Liberec 25

Bude-li podání učiněno neosobním způsobem (tj. způsobem 1 až 3), je nutné pro ověření údajů zaslat se žádostí také kopii rodného listu dítěte. 

 1. osobní podání:  úterý 10. 5. 2022 od 13.00 do 17.00 hodin. 

 

Při osobním podání je nutné předložit:

 • žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání,
 • rodný list dítěte,
 • občanský průkaz zákonného zástupce,
 • originál potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o povinném očkování

Po 10. 5. 2022 až do ukončení správního řízení nebudou přijímány další žádosti.

 1. Vyhodnocování žádostí k přijetí do MŠ

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v aktuálním znění, má zákonný zástupce možnost využít procesního práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dne 12. 5. 2021 od 11:00 do 13:00 hodin v budově základní školy. Po tomto termínu ředitelka rozhodne o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do mateřské školy.

Ke každé žádosti k přijetí k předškolnímu vzdělávání bude přiděleno registrační číslo.

Seznam registračních čísel přijatých dětí bude nejdéle 30. 5. 2022 zveřejněn podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. na vývěsce před budovou školy a webu školy.

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno na adresu uvedenou v žádosti o přijetí do vlastních rukou zákonného zástupce.

O odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o přijetí nebo nepřijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje krajský úřad, v případě škol na území statutárního města Liberec je to Krajský úřad Libereckého kraje.