ZŠ a MŠ
Dlouhý Most
ZŠ a MŠ Dlouhý Most

Zájmové kroužky začínají v týdnu od 3. října.

Zápis

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

 

20. dubna 2022 od 13.00 do 17.00 hodin

Vzhledem k postupnému rozvolňování protiepidemických opatření se letošní zápis do 1. třídy uskuteční za přítomnosti dětí.

Při zápisu je nutné předložit:
 • žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (nebo žádost o odklad povinné školní docházky),
 • rodný list dítěte,
 • občanský průkaz zákonného zástupce,
 • doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců).
 • Zápisový lístek

Vyhlášení zápisu

Základním právním předpisem upravující povinnou školní docházku je zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „školský zákon“).

Řízení o žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání se v obecné rovině řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „správní řád“).

Povinná školní docházka ve školním roce 2022/2023 začíná pro děti narozené do 31. 8. 2016.

K zápisu musí také děti, kterým byl v uplynulém roce povolen odklad povinné školní docházky.

Kritéria pro přijímání žáků do prvního ročníku ZŠ pro školní rok 2022/2023

Do prvního ročníku Základní školy a Mateřské školy Dlouhý Most, okres Liberec, příspěvková organizace, jsou přednostně přijímáni žáci s trvalým pobytem v obci Dlouhý Most.

 1. Žáci, jejichž sourozenec již navštěvuje ZŠ Dlouhý Most.
 2. Žáci, kteří nyní navštěvují MŠ Dlouhý Most.
 3. Ostatní

V případě volné kapacity školy bude ředitelka přihlížet k dalším kritériím č. 1–3.
Pokud ředitelka školy nebude moci přijmout všechny děti s trvalým pobytem v obci Dlouhý Most, rozhodne o přijetí dětí k doplnění do stanoveného limitu kapacity školy los. Stejně bude postupovat i v případě dalších daných kritérií. Na průběh losování bude dohlížet zástupce Obce Dlouhý Most a zástupce školské rady.

Počet žáků, které je možné přijmout:

Pro školní rok 2022/2023 má základní škola minimálně 19 volných míst, která budou k dispozici žadatelům k přijetí do prvního ročníku.

Průběh konání zápisu

 1. Vydávání žádostí

Žádost k přijetí a Zápisový lístek je možné stáhnout zde na stránkách školy (Dokumenty k zápisu) nebo vyzvednout osobně v základní či mateřské škole. Je možné i vše doplnit na místě až v den zápisu.

V případě, že se do školy ve stanovém termínu nemůžete dostavit (nemoc, karanténa apod.), je možné učinit podání žádosti i neosobním způsobem, a to v termínu od 6. dubna do 22. dubna 2022 následujícími způsoby:

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k základnímu vzdělávání doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránk školy (ID 29emcqt)

Datovou schránku si rodiče mohou zřídit zdarma. Více informací na https://chcidatovku.cz/.

 1. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce

na adresu: skola@zsdlouhymost.cz

 1. poštou na adresu:
  Základní škola a Mateřská škola Dlouhý Most, okres Liberec, p. o.
  Dlouhý Most 102, 463 12 Liberec 25

Bude-li podání učiněno neosobním způsobem (tj. způsobem 1 až 3), je nutné pro ověření údajů zaslat se žádostí také kopii rodného listu dítěte.

 1. Vyhodnocování žádostí k přijetí do ZŠ

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v aktuálním znění, má zákonný zástupce možnost využít procesního práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dne 25. 4. 2022 od 11:00 do 13:00 hodin v budově základní školy. Po tomto termínu ředitelka rozhodne o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do základní školy.

Ke každé žádosti k přijetí k základnímu vzdělávání i k žádosti o odklad školní docházky bude přiděleno registrační číslo.

Seznam registračních čísel přijatých dětí bude nejdéle 16. 5. 2022 zveřejněn podle  §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. na vývěsce před budovou školy a webu základní školy.

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno na adresu uvedenou v žádosti o přijetí do vlastních rukou zákonného zástupce.

O odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o přijetí nebo nepřijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje krajský úřad, v případě škol na území statutárního města Liberec je to Krajský úřad Libereckého kraje.

 1. Odklad povinné školní docházky

Dle ustanovení § 37 odst. 1 školského zákona může zákonný zástupce dítěte písemně požádat v době zápisu o odklad povinné školní docházky z důvodu nedostatečné tělesné nebo duševní vyspělosti dítěte.

Žádost musí být podložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

V případě neúplné žádosti bude zákonný zástupce vyzván k doplnění údajů v termínu stanoveném ředitelem školy. Nedoloží-li zákonný zástupce příslušná doporučení do stanovené doby, řízení se zastaví v souladu s § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu.

 

 

Základní škola

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Aktuální počasí

dnes, pátek 30. 9. 2022
oblačno 15 °C 6 °C
sobota 1. 10. déšť 13/6 °C
neděle 2. 10. slabý déšť 14/8 °C
pondělí 3. 10. slabý déšť 11/7 °C