ZŠ a MŠ
Dlouhý Most
ZŠ a MŠ Dlouhý Most

Testování žáků probíhá každé pondělí. Je třeba přijít do školy nejdéle v 7:40 hodin.

Zápis

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

 

V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok provázejí, bude organizace zápisu do prvního ročníku přizpůsobena tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti.

Vyhlášení zápisu

Základním právním předpisem upravující povinnou školní docházku je zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „školský zákon“).

Řízení o žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání se v obecné rovině řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „správní řád“).

Povinná školní docházka ve školním roce 2021/2022 začíná pro děti narozené do 31. 8. 2015.

K zápisu musí také děti, kterým byl v uplynulém roce povolen odklad povinné školní docházky.

Kritéria pro přijímání žáků do prvního ročníku ZŠ pro školní rok 2021/2022

Do prvního ročníku Základní školy a Mateřské školy Dlouhý Most, okres Liberec, příspěvková organizace, jsou přednostně přijímáni žáci s trvalým pobytem v obci Dlouhý Most.

 1. Žáci, jejichž sourozenec již navštěvuje ZŠ Dlouhý Most.
 2. Žáci, kteří nyní navštěvují MŠ Dlouhý Most.
 3. Ostatní

V případě volné kapacity školy bude ředitelka přihlížet k dalším kritériím č. 1–3.
Pokud ředitelka školy nebude moci přijmout všechny děti s trvalým pobytem v obci Dlouhý Most, rozhodne o přijetí dětí k doplnění do stanoveného limitu kapacity školy los. Stejně bude postupovat i v případě dalších daných kritérií. Na průběh losování bude dohlížet zástupce Obce Dlouhý Most a zástupce školské rady.

Počet žáků, které je možné přijmout:

Pro školní rok 2021/2022 má základní škola minimálně 14 volných míst, která budou k dispozici žadatelům k přijetí do prvního ročníku.

Průběh konání zápisu

 1. Vydávání žádostí

Žádost k přijetí je možné stáhnout zde na stránkách školy nebo vyzvednout osobně v základní škole. Žádost bude k dispozici do 19. dubna 2021.

 1. Sběr vyplněných žádostí - do 20. dubna 2021

Způsoby podání žádosti

Vzhledem k tomu, že nelze předvídat, jaká budou platit mimořádná opatření v době konání zápisu, je nutné předpokládat, že zápis se uskuteční bez přítomnosti dětí.

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k základnímu vzdělávání doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky (ID 29emcqt)

Datovou schránku si rodiče mohou zřídit zdarma. Více informací na https://chcidatovku.cz/.

 1. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce

na adresu: skola@zsdlouhymost.cz

 1. poštou na adresu:
  Základní škola a Mateřská škola Dlouhý Most, okres Liberec, p. o.
  Dlouhý Most 102, 463 12 Liberec 25

Bude-li podání učiněno neosobním způsobem (tj. způsobem 1 až 3), je nutné pro ověření údajů zaslat se žádostí také kopii rodného listu dítěte.

Dalším dokumentem je zápisový lístek, který je rovněž ke stažení k dispozici na webových stránkách školy.

 1. osobní podání: (ideálně po telefonické domluvě, abychom zabránili vyšší koncentraci osob v prostorách školy). Termín pro osobní podání: středa 21. 4. 2021 od 8.00 do 16.00 hodin.

Pokud bude podání učiněno osobním způsobem ve škole, pak je nutné dodržovat v dané době platná mimořádná protiepidemická opatření. 

Při osobním podání je nutné předložit:
 • žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (nebo žádost o odklad povinné školní docházky),
 • rodný list dítěte,
 • občanský průkaz zákonného zástupce,
 • doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců).
 • Zápisový lístek

 

 1. Vyhodnocování žádostí k přijetí do ZŠ

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v aktuálním znění, má zákonný zástupce možnost využít procesního práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dne 27. 4. 2021 od 11:00 do 13:00 hodin v budově základní školy. Po tomto termínu ředitelka rozhodne o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do základní školy.

Ke každé žádosti k přijetí k základnímu vzdělávání i k žádosti o odklad školní docházky bude přiděleno registrační číslo.

Seznam registračních čísel přijatých dětí bude nejdéle 17. 5. 2021 zveřejněn podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. na vývěsce před budovou školy a webu základní školy.

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno na adresu uvedenou v žádosti o přijetí do vlastních rukou zákonného zástupce.

O odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o přijetí nebo nepřijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje krajský úřad, v případě škol na území statutárního města Liberec je to Krajský úřad Libereckého kraje.

 1. Odklad povinné školní docházky

Dle ustanovení § 37 odst. 1 školského zákona může zákonný zástupce dítěte písemně požádat v době zápisu o odklad povinné školní docházky z důvodu nedostatečné tělesné nebo duševní vyspělosti dítěte.

Žádost musí být podložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

V případě neúplné žádosti bude zákonný zástupce vyzván k doplnění údajů v termínu stanoveném ředitelem školy. Nedoloží-li zákonný zástupce příslušná doporučení do stanovené doby, řízení se zastaví v souladu s § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu.

 

E. Motivační část zápisu

Přestože je v běžných podmínkách zápis do 1. třídy za přítomnosti dětí a rodičů významnou událostí v životě rodiny i školy, je třeba se letos připravit na zápis v distanční podobě. Pokud na konci školního roku bude z epidemiologického hlediska situace příznivá, uspořádáme pro přijaté děti a jejich rodiny společné setkání dodatečně.

 

 

Základní škola

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10
1
11 12 13 14 15 16
17 18 19
1
20 21 22 23
24 25 26
2
27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 20. 1. 2022
sněžení 1 °C -4 °C
pátek 21. 1. mírné sněžení -2/-8 °C
sobota 22. 1. mírné sněžení 0/-7 °C
neděle 23. 1. oblačno 1/-7 °C